Obróć urządzenie do pozycji poziomej
closeINFO LOKAL A CZERESNIOWA 9